Θεραπεία στήθους

Το δέρµα στο στήθος καταπονείται περισσότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές του σώµατος.
Το βάρος των µαστών, οι αυξοµειώσεις στον όγκο τους ανάλογα µε τη φάση του κύκλου,
οι µεταπτώσεις στο βάρος, η εγκυµοσύνη και η γαλακτοφορία το ταλαιπωρούν.
Το αποτέλεσµα είναι χαλάρωση. Συγχρόνως, οι ήπιες µέθοδοι της αισθητικής ιατρικής αναλαµβάνουν να τονώσουν τη λειτουργία των ινοβλαστών, ώστε να προσφέρουν σύσφιγξη και να δώσουν µια µικρή αίσθηση ανόρθωσης. Για τις πιο τολµηρές, προτείνεται η µεταφορά λίπους, δηλαδή η αύξηση µε ένα υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισµό.
Θεραπεία στήθους - Θεραπεία στήθους
Αποκτήστε σφριγηλό και δυνατό στήθος..